jeudi 16 janvier 2020

L’Eglise dominicaine se propose se positionne en mediatrice entre les dirigeants politiques, pour le bien de la societeSanto-Domingo, 16 janvier 2020- (AHP)- L'évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Santo-Domingo, Mgr Jesus Castro Marte, a déclaré ce jeudi que l'Eglise est prête à servir de médiatrice , avec les membres de la société civile, entre les dirigeants politiques pour le bien de la société.

, Mgr Castro Marte, a publié  sur  son compte Twitter une série de messages  dans lesquels il a indiqué qu’un eventuel  pacte entre les politiciens serait au profit  du bien commun ".

"Nous sommes ouverts à la médiation, si nécessaire avec d'autres membres de la société civile, dans cet engagement public de nos dirigeants politiques en faveur de propositions que la société dominicaine exige

En outre, le représentant de l'glise, s'est référé à la lettre pastorale 2020, et a déclaré qu'ils sont"clairs et détaillés" les points que cette entité recherche pour le bien social.

«Une lecture attentive et approfondie de notre lettre pastorale 2020, rend déjà clair et détaillés les points que notre société attend en tant que bien social.

 Parler du bien-être collectif est possible en mettant l’intérêt personnel de cote et en travaillant pour le bien de tous », souligne l'un des tweets.

-Le président de l'Institut Duartian met en garde contre une invasion massive d’Haitiens, si l’Etat dominicain n'assume pas la responsabilité du contrôle de l'immigration
Le président de l'Institut Duartian met en garde contre une invasion massive d’Haitiens, si l’Etat dominicain n'assume pas la responsabilité du contrôle de l'immigrationSanto Domingo, 16 janvier 2020- (AHP)- mLe président de l'Institut Duartian a averti que si l'État dominicain n'assumait pas la responsabilité du contrôle de l'immigration, une entrée massive d'Haïtiens sans papiers pourrait être déclenchée.


Le Dr Wilson Gómez Ramírez a ainsi renforce les déclarations faites par le chef en Haiti de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Giuseppe Loprete notant que la politique de rapatriement d’illegaux Haïtiens, avait échoué.


Le président de l'Institut Duartian s'est exprimé dans ses propos de bienvenue a la conférence d'ouverture "Documents inédits de Duarte" qui a été présentée par l'ingénieur Antonio Guerra Sánchez, président du conseil d'administration des Archives générales nationales (AGN) et fondateur de l'Académie dominicaine de généalogie)


L'activité a été réalisée a l'auditorium trinitaire par  le professeur José Joaquín Pérez Saviñón, dans la ville coloniale,
lundi 23 décembre 2019

Sur demande des Vorbes

Nan non tout kinan m’ yo,

Menm lè nou te pwomèt pou kite « chen yo jape », pandan nap
kontinye fè sa n konn fè pi byen an ki se devwa sivik ak moral, jounen
jodi a ; nou sòti nan silans paske n’ pa vle pou yo entèprete l kòm yon
krent, lapèrèz, yon atitid lach osnon achtèt figi.

Pou sila yo ki pat konnen, istwa Vorbe yo se pa yon istwa ki fèt ayè la a.
se yon istwa ki kòmanse byen lontan, depi peryòd kolonyal nan lane
1764, lè François Xavier VORBE, biznisman/batisè te debake nan sen
domeng, ki ta pral tounen Haïti 1 er Janvier 1804. (youn nan gwo prèv
istwa Vorbe nan peyi sa a ki la jouk jounen jodi, se pon la rivyè wo-
dikap nan Lori, ki te konstwi nan lane 1789).

Se te nan epòk sa a, souch rasin Vorbe la, ki nan peyi a depi plis pase
300 zan, te plante. Sòti okap rive Jeremi, pase Gonayiv ak mòn kabrit,
pò Sali a pòtoprens… istwa Vorbe yo fè laviwonn peyi dayiti !

Inyon Jean Vorbe ak Marguerite Roy nan lane 1943 ta pral fonde yon
fanmi ki gen 12 fre ak sè ladan l. fanmi sa ta pral enstale l nan nimero
65 nan riyèl Roy nan bapedchoz jouk nan lanne 2010, aprè pasaj gwo
tranblemann tè 12 janvye nan ane sa a. Pandan plis pase 60 lane, paran
nou yo pat janm sispann ban nou bon jan edikasyon pou n te ka vini
sitayen chaje ak moral. Yo te aprann nou sitou, pou n te fè lonè nou,
diyite nou, yo te aprann nou pou nou onèt, pou nou respekte angajman

nou pran epi ret kanpe doubout devan difikilte nou kapab rankontre.
Sou tab lakay nou lè nap manje ansanm, nou te konn abòde tout kalte
sijè. Nou te konn diskite sou tout bagay. Kèlkeswa laj, sèks nou, nou te
konn pran tan pou n koute youn/lòt. Pòt kay nou nan riyèl Roy te
toujou byen louvri pou, non sèlman manm fanmi an men tou, pou
vwazen, zanmi ak kanmarad klas nou yo, kòlèg travay nou, kòlèg nou
nan zafè espò ak pou tout moun nou te konn rankontre san n’ pat
prevwa sa. Nou te konn akeyi yo san pote jijman sou yo, swa nan ki
kouch yo sòti, ki relijyon yo ni koulè ak kondisyon ekonomik yo. Lakay
nou, nou te bay moun priyote. Nou te bay vrè valè sitwayen, repibliken
ak moral priyorite. Kèlkeswa ran sosyal, kondisyon ekonomik ak koulè
yon moun, nou te montre n solidè ak li. Nou patkonn jije moun sou ni
ras, ni klas. Nou te konn aplike prensip « an n viv youn pou lòt »

Nan lane 1960, lè diktati a ta pral mete pye, tout krèm ak sèvo peyi a te
blije mawon, al viv nan kanpe lwen. Anpil moun ta pral met van nan
vwèl yo pou al pran kanmpo lakay tonton Sam, kanada, afrik, ewòp ak
kèk lòt kote nan antiy yo. Malgre Papa nou pat travay pandan 7 an
lakoz rejim nan te mete l sou kote nan sosyete a, sa ki te reprezante
yon menas pou li ak fanmi nou, li pat dekouraje. Li te tchenbe fèm
devan tout difikilte sa yo ak tout kòd fanmi l pandan l te gen sètitid ; tè
sa a ki se patri li, te gen bezwen l ak tout ekspètiz li. Malgre tout
difikilte, li pat anbandonnen. Li te rete la e l te deside fè n grandi isit, an
Ayiti avèk yon lanmou pou peyi nou. «Pa mande sa peyi a peyi a kapab
ofri w men pito, mande kisa w ka ofri peyi a (JFK) ».

Nou enplike nou anpil nan lavi sosyal ak ekonomik peyi nou. Nou antre
nan plizyè domèn tankou konstriksyon ( nou fè wout, pon ak chose, waf
elatriye…). Nou nan sektè enèji,komès, endistri, agwonomi, espò,,
lasante, asirans, edikasyon, dwa, patisri, zèv atizanal ak kilti pou n site
sa yo sèlman.
Kiyès ki pa gen nan memwa l, koup dimonn 1974 la? Kote drapo ayisyen
an,, ki se fyète nasyonal la tap flote nan vil Munich an almay. Kote yo
tap chante im nasyonal la ki se la Dessalinienne. Kiyès ki pa sonje menè
je seleksyon nasyonal la nan epòk sa a ak nimewo 7 li nan do l ? kiyès ki
pa sonje Philippe Vorbe ?
Kiyes ki pa gen koup dimon i-17 la, ki tap fèt nan lanne 2007 nan
memwa l? lè drapo a, ki se fyète nou tap flote nan kore disid. Kote yo
tap chante im nasyonal la ki se la Dessalinienne. Kiyès kip a sonje
atakan seleksyon nasyonal I-17 la nan epòk sa a ak nimewo 7 li nan do
l ? kiyès kip a sonje Fabien Vorbe. ?
Yon pakèt lòt nan nou ki tap sèvi peyi nou avèk menm detèminasyon
an, menm fyète a ak menm lanmou an.
Li fè lapenn anpil jounen jodi a pou m oblije ap raple, souliye epi jistifye
apatenans nou ak peyi nou (78 desandan dirèk ak 135 Vorbe ak alye
yo) !...
Li fè lapenn jounen jodi a pou n wè djòl alèlè kap bay manti sou
nou.!...
Li fè lapenn jounen jodi a pou n wè medizan kap detwi ak bouch yo
tout sa n te redi travay pandan tout vi nou!...

Li fè lapenn jounen jodi a pou n tande moun kap degize sa nou di, ba
l tout koulè pou fè moun sòt plezi, pou fè n ènmi!...

POUkisa ???
Poukisa tout rayisman sa? Poukisa tout enjistis sa ? Poukisa tout fo
pawòl sa yo ? Poukisa tout jalouzi sa yo ?
Men…, nou pap fè bak ! nou pap bese tèt nou ! nou fò, nou djanm !
Tout bagay sa yo pap janmè chanje konviksyon nou, detèminasyon nou
pou n fè byen ak sa ki jis, pou n kontinye kenbe flanbo nou byen wo.
N’ap toujou batay pou avansman peyi n. Se sa ki motive n fè plis jefò, ki
ban nou anvi pou n lage n pi fon nan batay pou ede peyi a grandi poul
tounen yon vrè patri, yon bout tè kote esperans ap boujonnen. Yon
bout tè pou akeyi timoun nou yo. Nou pap janm sispamm batay pou
yon sosyete ki pi jis kote dwa tout moun respekte.
Kèlkeswa sa yo di, kèlkeswa sa yo fè, nap reziste paske rasin nou antre
jouk nan zantray latè e branch nou yo anpil !
LIB ÈTE ! EGALITE ! FRATÈNITE !

Nn non tout moun kip a m yo, Marie Gue, Jacinthe, Yamilée, Edwige.

mardi 26 novembre 2019

Les mesures adoptées par les autorités gouvernementales contre la compagnie de production d’énergie Sogener, ainsi que leurs menaces contre les dirigeants de cette compagnie, considérées comme de graves cas d’abus de pouvoir et de persécution politique


AHP- 26 novembre 2019-AHP- 26 novembre 2019-Les mesures adoptées par les autorités gouvernementales contre la compagnie de production d’énergie Sogener, ainsi que leurs menaces contre  les dirigeants de cette compagnie,  considérées comme de graves cas d’abus de pouvoir et de persécution politique


Jusqu’ou iront les autorités gouvernementales dans ce que beaucoup de secteurs considèrent comme de graves injustices  et de graves maladresses contre la compagnie  productrice d’électricité ?.
Quand dans un pays des hommes de loi, des avocats, des juges, des commissaires du gouvernement  sont prêts a se plier et a perdre tout sens de la raison  a la moindre agitation d’espèces sonnantes, ce sont tous les citoyens et citoyennes qui sont en danger.

Il n’est pas ici question de prendre la défense de la Sogener, cependant les informations disponibles mettent plutôt les autorités en difficulté pour s’attaquer  a  la compagnie, meme quand  elle aurait effectivement commis des fraudes.

En effet, l’empressement a condamner et a prendre on ne sait quelle revanche, fait perdre la raison aux autorités et aux avocats qu’elles ont engagées, des avocats accuses d’être plus enclins,  plus presses a remplir leur portefeuille  que tout autre chose. 

Pour l’avocat du Groupe Sogener, Danton Leger,  ce que les autorités  sont en train de faire dans le cadre de leur litige avec la compagnie,  n’a rien a voir avec le droit et la technique, mais poursuivraient d’autres objectifs. Tout le monde a du entendre cette rumeur que le président aurait jure de faire passer au moins une nuit en prison a Dimitri Vorbe, l’un des patrons de la Sogener.

Une question se pose : est-ce que dans les clauses du contrat liant la Sogener a l’Etat, les deux parties peuvent recourir au doyen ? Non, selon des sources dignes de foi, qui ont  consulte  ledit contrat.
Persécutions politique ? Me Danton  Leger a explique que c’est en grande partie, en  raison de la proximité de Dimitri Vorbe avec des militants politiques  et des artistes comme le sénateur Antonio Cheramy (Don Kato) ou encore  Izolan, qui réclament le départ du président Jovenel Moise que  le pouvoir se montre aussi hostile a l’égard de la Sogener.

Par ailleurs, la Sogener étant une personne morale, a-t-elle a répondre par-devant le parquet ?  Non, pourrait-on dire jusqu’à la loi de 2014, mais, la encore, la loi ne peut pas rétroagir, sauf si c’est dans l’intérêt de la Sogener. Le contrat entre l’Etat et la Sogener date de 2005.

Les mesures adoptées par les autorités gouvernementales contre la compagne de production d’énergie Sogener, ainsi que leurs menaces contre  les dirigeants de cette compagnie, sont considérées comme de graves cas d’abus de pouvoir et de persécution politique. Mais jusqu’ou peuvent aller  ces abus de pouvoir ?

Abus de pouvoir justement : ne dit-on pas que  la défense est un droit sacre. E pourtant, selon l’avocat de la Sogener, celle-ci n’a pas été signifie a l’audience qui allait pondre l’ordonnance utilisée pour reprendre le contrôle des sites de Varreux vendredi dernier.

 L’ordonnance n’a pas été signifiée non plus ni a avocats ni a partie. De plus, lorsque la Sogener a été demander référé, elle aurait reçu une fin de non-recevoir et ses représentants auraient meme été menaces d’arrestation. Or la demande de réfère est de droit, selon le code de procédure civile, en ses articles 754 a 769.

Ces manquement et ces abus dans le cadre d’un dossier ou le commissaire est accuse de jouer le rôle de juge d’instruction,  mettent le pouvoir et ses avocats dans une position de faiblesse, ou ils laissent voir sans soucis de morale, leurs dessous. Mais, souvent l’argent prime sur la morale. « Que nous importent les qu’en dira-t-on ? On en a l’habitude ».

Et le commissaire du gouvernement qui n’a semble-t-il tire aucune leçon du sort connu par plusieurs de ses prédécesseurs, ne semble pas croire bon de s’arrêter en si bon chemin. Il menace de continuer  a sévir contre les responsables de la Sogener, s’ils ne se présentent pas ce mercredi  au Parquet pour « accusations de faux, usages de faux, surfacturation, trafic d’influences » portées contre eux.

Jean Danton Leger promet de divulguer  la réponse que les avocats de la compagnie entendent présenter au Parquet. Mais l’homme de droit avait déjà fait savoir lors de la convocation avortée de la semaine dernière, que la résolution  des autorités dans le cadre de ce dossier, était illégale et irrégulière pour la simple et bonne raison qu’elle a été adoptée par un premier ministre et des ministres illégaux.

Pour l’instant, beaucoup de secteurs et de personnalités disent halte-la au pouvoir, parce que leurs manœuvres d’injustice et les objectifs poursuivis, sont cousus de fil blanc, et n’auront pas suffisamment de souffle pour aller bien loin. Ils appellent le pouvoir a utiliser la justice de façon saine,  sans discrimination et sans revanchardise contre des adversaires politiques, ni pour tenter de réduire au silence des secteurs qui ne partagent pas leur mode de gestion  et qui condamnent la corruption, la dilapidation de fonds publics, la violence et les massacres.

Le gouvernement est invite a se pencher avec la meme détermination sur des cas cruciaux comme la dilapidation des plus de 4 milliards du Fonds Petro Caribe, le massacre perpètre dans le quartier populaire de la Saline dans lequel  des officiels accuses d’implication  par l’ONU et des organisations de droits humains, continuent de circuler en toute impunité. Ou  le massacre du Bél-air ou des jeunes femmes ont été vues fuyant nues leurs bourreaux qui les avaient déjà violées ou qui tentaient de le faire, ou encore le viol collectif de femmes a   la prison civile des Gonaïves, commis par des gardiens du centre de détention ou par des prisonniers gardes  au meme endroit.

------------------------------
Jusqu’ou iront les autorités gouvernementales dans ce que beaucoup de secteurs considèrent comme de graves injustices  et de graves maladresses contre la compagnie  productrice d’électricité ?.

Quand dans un pays des hommes de loi, des avocats, des juges, des commissaires du gouvernement  sont prêts a se plier et a perdre tout sens de la raison  a la moindre agitation d’espèces sonnantes, ce sont tous les citoyens et citoyennes qui sont en danger.
Il n’est pas ici question de prendre la défense de la Sogener, cependant les informations disponibles mettent plutôt les autorités en difficulté pour s’attaquer  a  la compagnie, meme quand  elle aurait effectivement commis des fraudes.
En effet, l’empressement a condamner et a prendre on ne sait quelle revanche, fait perdre la raison aux autorités et aux avocats qu’elles ont engagées, des avocats accuses d’être plus enclins,  plus presses a remplir leur portefeuille  que tout autre chose.
Pour l’avocat du Groupe Sogener, Danton Leger,  ce que les autorités  sont en train de faire dans le cadre de leur litige avec la compagnie,  n’a rien a voir avec le droit et la technique, mais poursuivraient d’autres objectifs. Tout le monde a du entendre cette rumeur que le président aurait jure de faire passer au moins une nuit en prison a Dimitri Vorbe, l’un des patrons de la Sogener.
Une question se pose : est-ce que dans les clauses du contrat liant la Sogener a l’Etat, les deux parties peuvent recourir au doyen ? Non, selon des sources dignes de foi, qui ont  consulte  ledit contrat.
Persécutions politique ? Me Danton  Leger a explique que c’est en grande partie, en  raison de la proximité de Dimitri Vorbe avec des militants politiques  et des artistes comme le sénateur Antonio Cheramy (Don Kato) ou encore  Izolan, qui réclament le départ du président Jovenel Moise que  le pouvoir se montre aussi hostile a l’égard de la Sogener.
Par ailleurs, la Sogener étant une personne morale, a-t-elle a répondre par-devant le parquet ?  Non, pourrait-on dire jusqu’à la loi de 2014, mais, la encore, la loi ne peut pas rétroagir, sauf si c’est dans l’intérêt de la Sogener. Le contrat entre l’Etat et la Sogener date de 2005.
Les mesures adoptées par les autorités gouvernementales contre la compagne de production d’énergie Sogener, ainsi que leurs menaces contre  les dirigeants de cette compagnie, sont considérées comme de graves cas d’abus de pouvoir et de persécution politique. Mais jusqu’ou peuvent aller  ces abus de pouvoir ?
Abus de pouvoir justement : ne dit-on pas que  la défense est un droit sacre. E pourtant, selon l’avocat de la Sogener, celle-ci n’a pas été signifie a l’audience qui allait pondre l’ordonnance utilisée pour reprendre le contrôle des sites de Varreux vendredi dernier.

 L’ordonnance n’a pas été signifiée non plus ni a avocats ni a partie. De plus, lorsque la Sogener a été demander référé, elle aurait reçu une fin de non-recevoir et ses représentants auraient meme été menaces d’arrestation. Or la demande de réfère est de droit, selon le code de procédure civile, en ses articles 754 a 769.

Ces manquement et ces abus dans le cadre d’un dossier ou le commissaire est accuse de jouer le rôle de juge d’instruction,  mettent le pouvoir et ses avocats dans une position de faiblesse, ou ils laissent voir sans soucis de morale, leurs dessous. Mais, souvent l’argent prime sur la morale. « Que nous importent les qu’en dira-t-on ? On en a l’habitude ».

Et le commissaire du gouvernement qui n’a semble-t-il tire aucune leçon du sort connu par plusieurs de ses prédécesseurs, ne semble pas croire bon de s’arrêter en si bon chemin. Il menace de continuer  a sévir contre les responsables de la Sogener, s’ils ne se présentent pas ce mercredi  au Parquet pour « accusations de faux, usages de faux, surfacturation, trafic d’influences » portées contre eux.

Jean Danton Leger promet de divulguer  la réponse que les avocats de la compagnie entendent présenter au Parquet. Mais l’homme de droit avait déjà fait savoir lors de la convocation avortée de la semaine dernière, que la résolution  des autorités dans le cadre de ce dossier, était illégale et irrégulière pour la simple et bonne raison qu’elle a été adoptée par un premier ministre et des ministres illégaux.

Pour l’instant, beaucoup de secteurs et de personnalités disent halte-la au pouvoir, parce que leurs manœuvres d’injustice et les objectifs poursuivis, sont cousus de fil blanc, et n’auront pas suffisamment de souffle pour aller bien loin.

 Ils appellent le pouvoir a utiliser la justice de façon saine,  sans discrimination et sans revanchardise contre des adversaires politiques, ni pour tenter de réduire au silence des secteurs qui ne partagent pas leur mode de gestion  et qui condamnent la corruption, la dilapidation de fonds publics, la violence et les massacres.

Le gouvernement est invite a se pencher avec la meme détermination sur des cas cruciaux comme la dilapidation des plus de 4 milliards du Fonds Petro Caribe, le massacre perpètre dans le quartier populaire de la Saline dans lequel  des officiels accuses d’implication  par l’ONU et des organisations de droits humains, continuent de circuler en toute impunité. Ou  le massacre du Bél-air ou des jeunes femmes ont été vues fuyant nues leurs bourreaux qui les avaient déjà violées ou qui tentaient de le faire, ou encore le viol collectif de femmes a   la prison civile des Gonaïves, commis par des gardiens du centre de détention ou par des prisonniers gardes  au meme endroit.

mercredi 13 novembre 2019

Les titres de Radio Solidarie/AHP du 13 novembre 2019


Les titres de Radio Solidarie/AHP du 13 novembre 2019
================================
-La situation socio-politique et economique du pays se deteriore chaque jour un peu plus.Les assassinats et les massacres se multiplient aux 4 coins du pays. Les gangs pullulent, jouissant de la couverture de hau-places Une frange importante de la communaute internationale est accusee de pactiser avec le pouvoir, malgre toutes les evidences de violence, de corruption et de mauvaise gestion. Le president Jovenel Moise est juge confortable, n’ayant aucune responsabilite vis-a-vis du pays et de la population. Que le peuple creve de violence ou de faim, c’est son affaire. Que mille autres massacres soient commis a la Saline, au Bel-Air, a Grand Ravin, ou ailleurs,  de faim, ou d’absence de soins de sante. Que les enfants n’aillent pas a l’ecole, empeches par « des barricades permanentes » il n’en a que faire. L’essentiel est qu’ il reste le plus longtemps possible au pouvoir et jouisse  de tous les privileges que le  pouvoir procure, bien ou mal acquis.
- En 3 ans, 3 massacres sur la population civile de la zone metropoliaine de Por-au-Prince. Apres Gran Ravin en 2017 , la Saline 2018, c’est au tour du Bel-Air, autre quartier populaire de la capitale

-13 novembre 2018-13 novembre 2019, 1 an depuis le massacre de la Saline, considere comme un massacre d’Etat par des organismes de droits humains dont le Reseau naional de defense de droits humains (RNDDH), la Fondation Je Klere, des congressmen americains et meme l’ONU, apres toutes les reticences du Core Group qui reconnaissent tous que ce massacre avait des motivations politiques,  la saline etant un des plus grands bastions de la lutte anti-Jovenel Moise.
-Des enqueteurs ont demontre que de nombreuses vicimes ont paye de leur vie leur attachement a Fanmi Lavalas et a l’ancien president Jean Bertrnd Aristide
 -Apres le massacre de la Saline, le commissaire du gouvernement d’alors avait laisse enendre qu’il s’agissait d’un echanges de tirs entre gangs. Le secretaire d’Etat a la communication avait, lui, fait savoir que seules 3 personnes avaient été tuees et que la situation  etait sous contrôle. La tuerie s’est deroulee pendant plus de 12 heures sous les yeux impuissants ou complices de la police. Entre temps, des chiens et des porcs devoraient les cadavres des victimes et les rescapes ont ete obliges de se refugier dans d’autres quartiers.
-L’avocat de la partie civile dans le dossier du massacre de la Saline, Me Sonel Jean-Francois souligne que l’impunite et la decision du pouvoir d’armer les gangs sont les principales causes du non-anvancement du dossier de la Saline. Il rappelle toutefois qu ;une plainte a été deposee par un groupe d’avocats dont lui-meme et les collegues Jacques Letang, Jacceus Joseph et Mario Joseph, a l’initiative des parents des victimes.
-L‘organisaion politique Fanmi Lavalas salue ce mecredi, a travers une journee de solidarie, la mémoire des dizaines de viictimes du massacre de la Saline tombees sous des balles assassines, il y a un an. Elle denonce aussi le massacre du Bel-Air ayan fait plus d’une quinzaine de morts, alors que de nombreuses maisons e vehicules ont ete incendies
-Plusieurs victimes ont accepe de emoigner au cours de cette journeee.
-Cris d’alarme  de Jocelyne Colas , directrice executive de Justice et paix concernant le massacre du Bel-Air. Les premiers elements d’informations confirment des dizaines de morts . Jocelyne Colas promet un rapport detaille.

-Le parti NOULHA denonce lui aussi les differents massacres « perpetres par les sbires du pouvoir » a Tokio, la Saline , Grand Ravin, bel-air.  Son secretaire general Renand Aristide promet pour bientot le depot d’une plainte.

-Traitant de la problematique de la violence et de la irculaion de pls de 500.000 armes a travers le pays, le sociologue Alain Gilles estime que les pratiques de recours a des gangs armes participe de l’entretien de la violence d’etat en Haiti. Il redoute déjà un enorme chantier pour le gouvernement a venir, en matiere de securite, notamment lors des prochaines elections.

-Apres la rencontre de Marriott, une commission devrait etre formee incessamment avec pour mission de faire le suivi de la table de Concertation, noamment sur le choix du president devant remplacer Jovenel Moise et sur le profil du prochain premier ministre. Cette commission sera compoisee de 7 membres, selon le por
te-parole de Passerelle, Lemete Zephyr
-Viol collectif sur 12 des 13 femmes ecrouees a la prison civile des Gonaives (Artibonite, Nord) dans la soiree du 7 vau  novembre  par des hommes detenus fdans le meme centre penitentiaire.

-La responsable de l’organisation « Neges Mawon, Pascale Solages exprime son indignation face a ce drame repugnant. Elle estime que la decision de faire cohabiter dans une meme prison, des hommes et des femmes est tout simplement scandaleuse, mais denote aussi l’irresponsabilite des dirigeants.

-Selon la  SOFA, (Solidarite des femmes haitiennes), une delegaion devai visiter les victimes, ce mercredi et leur apporter une assistance medicale.

-La FHADIMAC organise ce jeudi 14 novembre une journee portes ouvertes dans les locaux de la Fondation, a l’occasion de la journee inernaionale e lutte onre le diabete, en vue de diagnosiquer la maladie, ont informe les Dr Nancy Charles Larco et Bello Sanley Jerome.

400.000 personnes souffriraient de diabete en Haiti, sans le savoir.

mardi 12 novembre 2019

Les titres de Radio Solidarie/AHP du 12 novembre 2019
================================


Un total de 96 groupes armes opereraient a travers le pays, selon la commission nationale de desarmement et de reinsertion qui revele que 500.000 armes seraient en circulation sur le terrioire . Selon la commission, les chefs de gangs auraient des relations avec des membres du  pouvoir, des membres du secteur prive et un secteur de l’opposition.
-L’opposition n’entend pas chomer dans le cadre de la mobilisaion pour reclamer la demission du president Jovenel Moise. Des manifestaions on eu lieu ce mardi dans plusieurs villes du pays dont les Cayes

-Le responsable de Jurimedia Abdonnel Doudou n’exclut pas que le massacre de La Saline ( novembre 2018) puisse provoquer une plainte par devant la \Cour penale internationale (CPI) contre le president Jovenel Moise, si on arrive a faire le lien entre les personnes assassinees et les responsables directs du pouvoir. Le probleme, a—t-il dit est que Haiti n’a jamais ratifie le statut de Rome fixant le fonctionnement de la CPI. Des dizaines de personnes ont été tuees dans le cadre de ce massacre perpetre a la m-novembre 2018 sous les yeux indifferents de la police, par des proches du pouvoir dont un directeur general et un delegue departemental, selon des rapports d’oranisaions de droits humains et de l’ONU.


-Apres le reseau national de defense des droits Humains (RNDDH), la Fondation Je Klere se declare « preoccupee par des crimes commis par des groupes armes a la solde du pouvoir ». Selon l’un des responsables de cette organisation, Marie Yolene Gilles, des dizaines de morts et des centaines de blesses ont été recenses par la Fondation du 13 sepembre a date. Elle presse le president Jovenel Moise d’arreter le robinet de sang et d’ecouter la voix de la population.

-Les habitants du Bel-Air denoncent des policiers et un c4ertain chef de gang repondant au nom de Jimmy Cherisier alias barbecue, revoque de la police, mais qui continuerait, selon eux,  d’accompagner la police, dans ses operations. Ils accusent egalement un autre presume gangster du nom de Ti Junior et reclament justice et reparation.

-Parallelement un groupe d’individus qui resideraient dans le quartier populaire de Saint-Martin ont tente hier lundi de disculper Barbecue qu’ils on presente comme un homme de bon commerce

-Avant eux, un activiste du PHK connu pour ses « propos incendiaires » Rosemond Jean,  a fait savoir  lundi que  Barbecue n’etait pas un bandit et qu’il etai victime de gens cherchant a salir son image. Le meme Rosemond Jean avait fait savoir la semaine derniere que les gens qui obstruent les rues avec des barricades, ou bien ils les quittent ou bien ils meurent.

-Le Commissaire du gouvernement soutient entre temps que les premieres informations dont il dispose, font etat d’echanges entre gangs et qu’une enquete serait en cours. Lors du massacre de la Saline en  novembre 


2018, les autories avaien egalemen fait etat de 3 morts et d’une enquete en cours, mais jusqu’ici, il n’y a aucune avancee dans ce dossier, sous les yeux indifferents de la communaute internationale, soutien indefectible jusqu’ici du president Jovenel Moise.

-Le president du " Pati Ayisyen e Kale" (PHTK), Balthazar Line affirme prendre acte de l’accord signe entre des partis de l’opposition pour proposer un juge de la Cour de Cassaion comme remplacant de Jovenel Moise pour diriger la transiion. Il esime que c’est la posiion d’une partie de l’oposiion pour aller a la table du dialogue avec le chef de l’Etat.

-Le sociogue Anthony Barbier de l’Alternative consensuelle fait savoir pour sa part que l’opposition a acte son processus de recherche d’unite et est, par consequent, definitivement prete pour lancer la transition.
M Barbier qui a presente les prochaines etapes qui suivront la signature de l’accord, a tente de rassurer sur la neutralite du juge appele a remplacer Jovenel Moise.

-Les  autorites etatiques accusees de s’en prendre a une partie du secteur prive impliquee dans la mobilisation anti-Jovenel Moise, poursuivraient leurs actions. Le Pouvoir decide de reclamer la mise en mouvement de l'action publique contre   les prinipaux responsables de la compagnie de production d’energie (Sogener), Jean-Marie et Dimitri Vorbes, d’anciens ministres et directeurs generaux, ainsi que l’epouse de feu president Rene Preval, Elisabeth Debrosse Preval, pour « corruption, surfacturation et autres).

jeudi 19 septembre 2019

Titres de Radio Solidarite/AHP du 19 septembre 2019


·       --------------------------------------------------------------------------
·       Violences, corruption, crise du carburant, conditions socio-economiques  desastreuses. La contestation et la denonciation sont unanimes. La population est  appelee a la mobilisation pour changer ca. Le pouvoir est  appele a un sursaut de conscience.
·        
·       Importante manifestation annoncee pour ce vendredi 19 septembre, manifestation a laquelle, l’ensemble des secteurs de l’opposition a promis de participer pour continuer d’exiger la demission du president Jovenel Moise.

·       L’Eveque de Jeremie , Mgr Gontran Decoste se dit preoccupe et inquiet face a la  deterioration des conditions socio-economiques et politiques d’un pays qui agonise .Faisant savoir que  la population ne peut et ne doit laisser le pays mourir,  Il fait appel a une conscience individuelle et collective pour  tirer le pays de ce bourbier. Le Prelat rappelle que les dirigeants ont des responsabilites qu’ils se doivent d’assumer. Et la population a le droit de manifester democratiquement  quand ses revendications ne sont pas satisfaites

·        
·       -L’Inspection generale de la police nationale  annonce avoir mis en isolement 4 des 5 policiers accuses d’avoir assassine mardi  un jeune garcon lors d’une  manifestation  en faveur de l’essence dans la commune de Carrefour  . Les armes de ces individus auraient été confisques. Mais, le  5 eme policier convoque serait en cavale.-
·       Une nouvelle manifestation pour reclamer justice a eu lieu hier. Et la population de Carrefour dit vouloir rester mobilisee jusqu’à ce qu’elle obtienne justice-
·        
·        
·       La population de Miragoane dont le jeune Vladimyr Fede etait originaire a manifeste mercredi pour reclamer justice. Les manifstants ont lance des slogans contre le pouvoir en place et le nouveau chef de la police et ont promis de coninuer a manifester, jusqu’à ce que les coupables soient mis hors d’etat de nuire
·        
·       Le BODD denonce des actes de repression policiere contre les manifestants a travers le pays. Son Directeur executif Jacceus Joseph  appellle le nouveau DG de la police a ne pas faire le jeu du pouvoir et du president  Jovenel Moise.
·       Le bureau des avocats internationaux denonce la nouvelle dynamique de violence de la PNH sous le leadership du nouveau DG.
·        
·       L’IMED, dans une note, soutient que toutes les institutions du pays sont contaminees par les virus de la corruption, de la violence et de l’incompetence.
. Scandales et Opérations de corruption : l’ECC estime que Fritz
William MICHEL n’est pas éligible au poste de premier ministre.
Les activites economiques, commerciales et scolaires
 toujours paralysees encore  ce jeudi  a Port-au-Prince et
 dans le reste du pays ou la population proteste contre la
 penurie de carburant et la corruption, tout en reclamant la demission du president Jovenel Moise.
-Seules quelque rares pompes a essence debitent ce jeudi du carburant, particulierement de la gazoline.

Des cargaisons de diesel sont attendues ce jeudi et demain  a Port-au-Prince, selon les promesses des autorites qui annoncent une augmentation du prix du gazoil. Quant aux 140.000 barils de gazoline censes déjà arrives, leur distribution devrait commencer ce jeudi, selon le PM demissionnaire, Jean Michel Lapin.
-Mais les nouvelles mesures d’augmentation  font craindre des troubles au pays.
-7 blesses dont certains grievement dans un accident de la route ce jeudi a Bourdon. A la base de cet accident : un tap-tap dont les freins ont lache est alle percuter un pylone electrique en beton.